Home
Courses
Syntax 2 (DX018) – kombinované studium

Syntax 2 (DX018) – kombinované studium

Semestr: letní

Tematický plán:

Termíny výuky:

Požadavky ke zkoušce:

  • Požadavky jsou uvedeny v pokynech k výuce.

Studijní opory:

Další materiály: