Home
Ukončené působení na SU v Opavě
su-budova-orez

Ukončené působení na SU v Opavě

K 31. 8. 2018 končí mé působení na Ústavu bohemistiky a knihovnictví na FPF SU v Opavě. Poslední opravný zkouškový termín proběhne 24. 8. 2018.