Home
Opakovaný zápis disciplíny KCD/3RKLA a KCD/2AKUL
budova-ou-sramka

Opakovaný zápis disciplíny KCD/3RKLA a KCD/2AKUL

Neukončenou disciplínu KCD/3RKLA (nebo 33RLA) z letního semestru předchozího roku lze na základě žádosti individuálně přepsat do zimního semestru následujícího ročníku s tím, že studenti budou vyzkoušeni ve zkouškovém období zimního semestru. Žádosti ponechávejte prosím u sekretářky katedry Š. Nohelové, vyřídím je hromadně. Totéž se týká neukončené disciplíny 2AKUL (nebo 22KUL), které lze převést ze zimního do letního semestru opět formou žádosti.