Home
Opakovaný zápis disciplín KCD/3RKLA, KCD/33RLA a KCD/2AKUL, KCD/22KUL
budova-ou-sramka

Opakovaný zápis disciplín KCD/3RKLA, KCD/33RLA a KCD/2AKUL, KCD/22KUL

Neukončenou disciplínu KCD/3RKLA (nebo 33RLA) z letního semestru předchozího roku lze na základě žádosti individuálně přepsat do zimního semestru následujícího ročníku s tím, že studenti budou vyzkoušeni ve zkouškovém období zimního semestru. Žádosti ponechávejte prosím u sekretářky katedry Š. Nohelové, vyřídím je hromadně. Totéž se týká neukončené disciplíny 2AKUL (nebo 22KUL), které lze převést ze zimního do letního semestru opět formou žádosti.