Home
Přestěhování katedry na PdF OU
foto-web-490

Přestěhování katedry na PdF OU

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU se v průběhu měsíce července 2018 přestěhovala z budovy G (Mlýnská 5) do budovy SA (Frání Šrámka 5) do 2. patra. Mou pracovnu najdete pod označením SA 219.