Home
Courses
Společnost a jazyk (KCD/C3SAJ)

Společnost a jazyk (KCD/C3SAJ)

Semestr: zimní

Tematický plán:

Termíny výuky:

Požadavky k zápočtu:

  • Požadavky k zápočtu jsou uvedeny v tematickém plánu a upřesněny u termínů výuky.

Studijní opory: