Home
Courses
Jazyk a společnost (UCV/JASP)

Jazyk a společnost (UCV/JASP)

Semestr: zimní

Tematický plán:

Termíny výuky:

Požadavky k zápočtu:

  • Blíže viz v tematickém plánu.

Studijní opory: