Home
Courses
Jazykové poradenství a školní praxe (UCV/JPSP)

Jazykové poradenství a školní praxe (UCV/JPSP)

Semestr: zimní

Tematický plán:

Termíny výuky:

  • Přímá výuka proběhne 6. 4. 2018 od 14.10 v učebně G403. Další pokyny budou zaslány hromadným e-mailem.

Požadavky k zápočtu:

  • Blíže viz v tematickém plánu.

Studijní opory: